information

rabatt på en barnportion, vid köp av minst en vuxenportion.  

Gäller barn under 12 år, endast söndagar. Gäller tillsvidare.