information

för kaffe och valfri bulle, fram till kl.10

40:- för kaffe och valfri bulle. Gäller 2/2-31/3