information

på all mat, vid uppvisande av dagens biobiljett.  

Gäller endast lördagar tillsvidare. Gäller för lojalitetsmedlemmar.