Tävlingsregler

Alla tävlande måste vara över 18 år, detta innebär att de som tipsas samt de som blir tipsade alla måste vara över 18 år.

1.De personer som tipsas kommer att få en länk där de måste bekräfta sitt deltagande. Av alla som deltar i tävlingen kommer 10 personer att väljas ut. Den person som har bästa motivering för att just den ska vinna, vinner priset.

2.Genom att godkänna dessa tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling av att uppgifter som lämnas i samband med tävling lagras.

3.Ansvarig för tävlingen är: WEB Express AB.

4.För att delta i tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.

5.Juryns medlemmar består av personal från Mall of Scandinavia. Juryns beslut går ej att överklaga. Juryn behöver inte motivera sitt beslut

6.Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.

7.Vinnaren kommer att bli informerad genom e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.